T: +386 (0) 51 32 05 50
RAZISKOVALNO VRTANJE ZA POTREBE GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNIH RAZISKAV.