RAZISKOVALNO VRTANJE ZA POTREBE GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNIH RAZISKAV.